Rødset Gard ligg på Ålvundeid, ei fin bygd i Sunndal kommune. Sunndalsboka fører garden tilbake til 1600-talet, så garden står i ein lang tradisjon. Drifta på garden er basert på melkeproduksjon, men også noko skogsdrift. I 1992 begynte Lars og Reidun å leie Rødsethytta ut til turistar. Etter kvart har det blitt meir utleie. På garden er det mange hus, slik som smie, stabbur, eldhus og seter. Dette fortel noko om den tradisjonen garden har.